Parteneri
Partenerii Asociatiei Copii Suflete Sperante.
Mihai Nesu Foundation
Crucea Rosie despreCopii Decebal Banica
Student Sport Retinopatie Copii martamaria.ro
StarPress
FoodPanda
 
Doneaza
Donate
Donate
Click aici pentru a dona
99 RON
EuPlatesc.ro

 

Redirectioneaza 2% din impozitul tau pe venit
Descarca formularul 230
Redirectioneaza 20% din impozitul pe profit
Contract de sponsorizare
Extras Cod Fiscal
 
Cartea recunostintei
 
FACEBOOK
 
Localitati
 
Presa despre noi
Presa despre noi
 
Blog-o-sfera
Blog-o-sfera
 

Regulamentul Programului Ajuta-te Singur 2014

R E G U L A M E N T U L
PROGRAMULUI „AJUTA-TE SINGUR” 2014

 
1.    Programul ”Ajuta-te Singur” 2014 este creat si sustinut de Asociatia Copii Suflete din Constanta care este o organizatie non-profit neguvernametala (ONG). Asociatia Copii Suflete Sperante detine drepturile exclusive pentru denumirea programului.
 
2.    Programul ”Ajuta-te Singur” adreseaza tuturor familiilor de pe teritoriul Romaniei care au unul sau mai multi copii cu dizabilitati de cauze neurologice si care doresc sa aplice.
 
3.     Prin Centru de Recuperare se intelege Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilitati neurologice ”B2B Special” [Born To Be Special] situat in Constanta, str. Dezrobirii nr 90G, parter, judetul Constanta.
Centrul este finantat si administrat de catre Asociatia Copii Suflete Sperante si activitatea acestuia se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 0 si 14 ani cu afectiuni neuro-psiho-motorii din spectrul Paralizie Cerebrala.
 
4.   Prin Administratorul Centrului se intelege persoana sau persoanele care au atributii de conducere in cadrul Centrului B2B Special desemnate in conformitate cu prevederile statutului si regulamentului de Organizare si Functionare ale Asociatiei Copii Suflete Sperante.

5.     Politica de confidentialitate:
Datele personale furnizate de catre participantii in program atat prin formularul de inregistrare cat si prin metodele de comunicatie ulterioara vor fi folosite doar in scopul declarat al programului si nu vor fi facute publice, vandute sau instrainate fara acordul utilizatorilor in cauza. Administratorul Centrului isi rezerva dreptul de a folosi datele colectate de la pacientii sai pentru imbunatatirea serviciilor Centrului.
Participantii au obligatia sa furnizeze date reale, exacte si complete despre pacient si familia acestuia in momentul inregistrarii in program sau de fiecare data cand aceste informatii sunt solicitate sau sa le innoiasca daca intre timp acestea sufera modificari sau nu mai sunt conforme cu realitatea.
Indiferent de motiv, participantii pot solicita stergerea datelor personale din bazele de date ale Centrului caz in care se va proceda ca atare.
Singura exceptie de la aceasta politica de confidentialitate se face doar in cazul solicitarii organelor abilitate, in baza legilor Statului Roman.
 
6.     Scopul programului:
Familiile participante sunt incurajate sa convinga alte persoane care realizeaza venituri din salarii pe teritoriul Romaniei, prieteni, cunoscuti, membri ai familiei sa completeze si sa depuna la ANAF a locului de domiciliu formularul 230 conform prevederilor de la punctele 11), 12) si 13) din prezentul regulament si a procedurilor de administare fiscala din Romania (vezi pct 7). Beneficiarul formularului este Asociatia Copii Suflete Sperante. Sumele colectate astfel vor fi redirectionate catre Centrul de Recuperare Pentru Copii cu Dizabilitati Neuromotorii B2B Special din Constanta.
Familiile care se califica vor fi acceptate cu titlu gratuit pentru terapia copilului lor bolnav in cadrul Centrului de recuperare in conformitate cu optiunea exprimata.

7.   Site-ul oficial al Agentiei Nationale de Administare Fiscala este:  www.anaf.ro

 8.1   Optiunile de tratament acceptate in program pentru anul 2014 sunt:
-    180 de formulare / terapie un an (220 de sedinte)
-    120 de formulare / terapie 4 săptămâni (40 de sedinte), cazare
-   120 de formulare / terapie 2 săptămâni (20 de sedinte), cazare, masa, transport
-    60 de formulare / terapie 2 săptămâni (20 de sedinte), cazare
-    1 formular pentru 1 sedinta, minim 60 de formulare.

8.2. Pentru optiunea de tratament gratuit pentru un an - numarul de sedinte de tratament nu va depasi 20 de sedinte pe luna.
Optiunile 2 saptamani si 4 saptamani nu vor depasi 20 si respectiv 40 de sedinte de tratament fiecare.

O sedinta de tratament poate consta, la alegere, in:
- o sedinta de fizioterapie,
- o sedinta de psihoterapie,
- o sedinta de consultatie neurologica,
- o sedinta de consultatie cu aparatul EEG,
- o sedinta de logopedie,
- o sedinta de ergoterapie,
- o sedinta la sala de activitati ,
- o sedinta de consultanta pentru parinti,

Intentionam sa includem in sesiunile de tratament prin acord cu alti parteneri externi urmatoarele terapii :
- hidroterapie,
- terapie cu cai;

Durata sedintei nu va depasi durata acceptata prin practicile Centrului si a partenerilor Centrului. Tipul sedintelor precum si frecventa lor va fi stabilita de medicul neurolog si respectiv specialistul psiholog in functie de diagnostic si evaluarea initiala a copilului. Terapia cu cai se va realiza prin intermediul Asociatiei Hipoterapia in cadrul Microrezervației Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Administratorul Centrului isi rezerva dreptul ca din motive obiective una sau mai multe sedinte de terapie sa fie inlocuite cu alte sedinte ori reprogramate.

9.   Optiunea de cazare si masa se poate exercita numai in cadrul unitatilor partenere si validate de Asociatia Copii Suflete Sperante. O familie isi poate exprima optiunea de a beneficia de cazare si masa in orice alta unitate de turism ori locatie de cazare, in acest caz decontarea acceptata de Centru nu va depasi suma alocata in mod normal unitatilor de turism partenere participante la program. Decontarea se face numai in schimbul documentelor fiscale justificative. Prin cazare se intelege o camera dubla standard. Prin masa se intelege masa pentru 2 adulti si un copil.
 
10.   Optiunea de decontare a cheltuielilor de transport se poate exercita pentru orice mijloc de transport rutier, aerian si de cale ferata. Suma maxima decontata pentru o familie nu va depasi 600 de lei. Cheltuielile de transport trebuiesc justificate cu bonuri de benzina, bilete de transport cu pref afisat ori achizitionate cu bon fiscal, chitanta sau factura. Daca nu se poate identifica costul de transport cu documente justificative valabile optiunea de decontare a cheltuielilor de transport nu va putea fi exercitata.
 
11.   Formularul 230 este un instrument fiscal al Statului Roman administrat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) prin care toate persoanele care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora  pe teritoriul Romaniei pot directiona 2% din impozitul lor pe venit conform legislatiei in vigoare. Contribuabilii care îşi exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.
Persoanele care obtin venituri din activitati  independente pot redirectiona deasemenea 2% din impozitul pe venit prin intermediul formularului 200. 
Formularul 230 se depune anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului;  Formularul se completează în două exemplare:
‐ originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;
‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
Formularul se depune în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii formularului este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
 
12.   O lista completa cu agentiile fiscale de pe teritoriul Romaniei precum si localitatile din subordine poate fi vizualizata online pe site-ul
 http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm
 
13.   Pentru a fi acceptat in program fiecare formular 230 trebuie sa fie validat si sa poarte un numarul de inregistrare individual atribuit de agentia fiscala corespunzatoare. Formularele depuse cu borderou nu pot fi acceptate. Formularele depuse la alta agentie fiscala decat agentia fiscala de care apartin precum si formularele completate cu erori sau omisiuni (chiar daca prezinta stampila sau numar de inregistrare) nu vor fi validate ulterior in cadrul departamentelor superioare ale administratiei fiscale si nu pot fi acceptate in program.
 
14.   Familiile inscrise vor fi acceptate in program numai dupa efectuarea de verificari specifice asupra documentatiei prezentate.
In cazul in care reprezentatii Centrului B2B Special vor avea suspiciuni cu privire la veridicitatea copiilor xerox prezentate si a legalitatii acestora vor fi obligati conform Codului Penal sa sesizeze aceste aspecte organelor competente (politie/judecatorie). Tentativele de frauda, fals si uz de fals vor atrage dupa sine suspendarea imediata a participarii in program si, dupa caz, sesizarea organelor abilitate in conformitate cu legile Statului Roman.
Conform legii, responsabilitatea depunerii declaratiilor 230 / 200 revine fiecarui contribuabil in parte asadar orice alta persoana care coordoneaza, tine evidenta, duce munca de lamurire sau desfasoara alte activitati specifice necesare depunerii legale ale acestor declaratii  nu poate considera ca detine un ”drept” de compensatie rezultat din eventualele beneficii care pot lua nastere din declaratiile respective daca sunt validate de agentia fiscala corespunzatoare. Programul ”Ajuta-te Singur” este o forma de ajutor umanitar prin care Asociatia Copii Suflete Sperante redirectioneaza beneficiile/fondurile astfel obtinute pentru tratamentul si terapia copilului bolnav inscris in Program si totodata recunoaste activitatea de voluntariat prestata de parintii ori reprezentantul/reprezentantii legali ai copilului.
 
15.  Asociatia Copii Suflete Sperante nu poate fi considerata direct sau indirect raspunzatoare pentru actiunile participantilor in program ori de catre terti care sunt in contradictie cu legile Statului Roman, bunele moravuri ori cu prevederile acestui regulament.
 
16.   Asociatia Copii Suflete Sperante nu poate fi considerata raspunzatoare direct sau indirect pentru greseli de tiparire ori interpretarea sau intelegerea eronata de catre persoane fizice sau juridice a termenilor prezentului regulament, precum si a materialelor prezentate pe site-ul Asociatiei Copii Suflete Sperante, www. copiisuflete.ro precum si a tuturor materialelor transmise in presa de catre parteneri, ori de catre terti, pe email, prin intermediul internetului, radio/tv ori alte canale de propagare media.
 
17.   Numarul de aplicatii acceptate in program nu poate depasi capacitatea disponibila de tratament a centrului.
 
18.  In eventualitatea in care o familie nu poate participa la sesiunea de recuperare la data/perioada stabilita se va proceda la reprogramarea la o alta data.
In principiu reprogramarea se face de comun acord, dar tinand cont de gradul de ocupare al centrului.

19.  In situatia in care, dupa stabilirea unei programari intervine o cauza neimputabila de deces al pacientului sau imbolnavire grava ce impune o internare prelungita (alta decat cea care determina terapia), Asociatia Copii Suflete Sperante poate sponsoriza familia cu o suma  considerata ajutor umanitar  care nu poate depasi contravaloarea serviciilor de care ar fi beneficiat pacientul in perioada programata.
      Acordarea ajutorului umanitar se face numai in baza documentelor care sa ateste cauza neimputabila. Documentele vor fi prezentate in forma originala ori copii legalizate care vor fi restituite dupa verificarea lor de catre reprezentantii Asociatiei Copii Suflete Sperante Constanta.

20. Centrul nu va acorda despagubiri banesti ori de alta natura familiilor care din alte cauze nu pot participa la sesiunea de recuperare si refuza reprogramarea.

 21. Asociatia Copii Suflete Sperante isi rezerva dreptul de a schimba termenii si conditiile acestui regulament, caz in care se obliga sa anunte schimbarile survenite familiilor participante in termen de 15 zile lucratoare.

22.  Termenul limita al programului este 15 Mai 2014.